Gå direkt till innehåll
Läs på om vistelserapportering

Nyhet -

Läs på om vistelserapportering

Vistelserapportering är en avgörande del av antidopingarbetet, som hjälper till att hålla idrotten fri från doping. En viktig del i att vara elitidrottare är att vara tillgänglig för oanmälda dopingkontroller. Vi har här samlat det allra viktigaste att känna till om individuell vistelserapportering.

Cirka 300 svenska elitidrottare i individuella idrotter ingår idag i de svenska kontrollpoolerna och är ålagda att vistelserapportera. Därtill finns ca 40 svenska idrottare som tillhör den allra yttersta världseliten, som rapporterar till sina respektive internationella specialidrottsförbund. Vistelserapportörerna (i registrerade kontrollpooler enligt nedan) måste bland annat ange en 60-minutersperiod per dag, där de finns tillgängliga för dopingkontroll. Totalt vistelserapporterar 20 000 idrottare världen över.

Varför är vistelserapportering bra?

Vistelserapportering finns för att kunna göra oanmälda dopingkontroller under elitidrottares tränings- och uppbyggnadsperioder, och även vid tävlingar. Det är ett av de mest effektiva sätten att både avskräcka från samt upptäcka doping. Vistelserapportering hjälper till att ge alla idrottare de bästa förutsättningarna att delta i en dopingfri idrott.

Eftersom det är närmast omöjligt att göra dopingkontroller utanför tävling om man inte vet var idrottaren befinner sig, så bistår individuella idrottsutövare, lag och specialidrottsförbund oss med vistelseinformation. Att sköta sin vistelserapportering och därmed finnas tillgänglig för dopingkontroll är något av det bästa en elitidrottare kan göra för att bidra i antidopingarbetet.

Hur funkar det att vistelserapportera?

I Sverige finns två kontrollpooler, där det som skiljer dem åt är skillnad i vistelserapporteringskrav.* De som ingår i ”Registrerad kontrollpool” är ålagda att rapportera en 60-minutersperiod per dag i det globala datasystemet ADAMS, framtaget av WADA. Under den 60-minutersperioden måste utövaren finnas anträffbar på den plats den angivit. Idrottaren rapporterar för ett kvartal i förväg och kan ändra sin dagliga 60-minutersperiod, faktiskt (i undantagsfall) så sent som minuten innan den börjar. Idrottare i ”Kontrollpoolen” har inget krav att rapportera en daglig 60-minutersperiod.

Vad händer om en idrottare inte lyckas sköta sin vistelserapportering och får tre vistelserapporteringsbrister under en 12-månadersperiod (som är en dopingförseelse)?

Idrottaren riskerar en avstängning från all form av organiserad idrottslig verksamhet, både nationellt och internationellt.

Idrottares underlåtenhet att iaktta regler om vistelserapportering är en av 11 dopingförseelser enligt Idrottens Antidopingreglemente. Avstängningstiden är maximalt 2 år och som lägst 1 år.

Kom ihåg!

  • Idrottare är själva ansvariga för informationen i vistelserapporteringen.

  • Idrottare som delegerat sin vistelserapportering till tredje part kan inte skylla på densamme om informationen är felaktig eller om denne glömt eller missat att uppdatera vistelserapporten.

  • Idrottare som är med i en kontrollpool behöver komma ihåg att det kan bli konsekvenser av att inte tillhandahålla korrekt vistelseinformation.

  • Tre vistelserapporteringsbrister (inkluderar både rapporteringsbrist och bomkontroll) under en 12-månadersperiod är en av 11 dopingförseelser som en idrottare kan bli bestraffad för.

* Tabellen är en sammanfattning och jämförelse av den information som idrottsutövare i de två svenska kontrollpoolerna måste delge när de vistelserapporterar.Relaterade länkar

Ämnen

Kontakter

Josefine Wennerhult

Josefine Wennerhult

Presskontakt Kommunikatör och pressansvarig 08-586 260 30