Gå direkt till innehåll
En ny svensk antidopingorganisation

Pressmeddelande -

En ny svensk antidopingorganisation

En extra RF-stämma var planerad i samband med Riksidrottsforum, i november, för att besluta om Svensk Antidopings framtid som fristående organisation. RF-stämman flyttas nu fram i väntan på regeringens beslut om budget för den nya organisationen.

Den 1 januari 2021 börjar den nya världsantidopingkoden att gälla och Riksidrottsförbundet och Dopingkommissionen förbereder tillsammans med regeringen för att en ny svensk, från idrotten fristående, antidopingorganisation då ska vara på plats. Antidopingverksamheten kommer att bedrivas i ett bolag, Antidoping Sverige AB. Bolaget kommer att ägas av en stiftelse, preliminärt benämnd Antidopingstiftelsen. Syftet med stiftelsen är att skapa största möjliga oberoende för antidopingverksamheten.

– Svensk Antidoping ser mycket fram mot den nya organisationen och jag vill understryka att mycket tid och kraft lagts ned på att få förändringen på plats. Antidopingarbetet har kunnat fortgå och vi förväntar oss att svenska idrottsutövare, våra egentliga uppdragsgivare, inte märker av förändringen rent praktiskt, säger Åke Andrén Sandberg, ordförande Dopingkommissionen.

För att Antidopingstiftelsen ska kunna inrättas krävs att staten möjliggör för RF att avsätta ett kapital till stiftelsens bildande samt årligen, liksom tidigare, att staten avsätter medel till verksamhetens bedrivande.

– Det är bra att vi har ett tydligt mål för att säkerställa en bra lösning. Sedan kommer processen ta lite längre tid än vad vi skulle önska. Men jag är förvissad om att det kommer att bli en bra lösning för alla parter, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Arbetet fortsätter nu med att färdigställa förändringar av Riksidrottsförbundets stadgar för att möjliggöra att en utomstående organisation har samma formella roll som antidopingverksamheten har idag i Riksidrottsförbundet. Det ska också upprättas stadgar och regelverk för den nya organisationen.

Den extra RF-stämman gällande ny svensk antidopingorganisation planeras att genomföras under andra halvan av december, med utgångspunkten att verksamheten startar den 1 januari 2021. Innan detta kan genomföras behövs ett riksdagsbeslut gällande statsbudgeten samt regeringens beslut gällande medlens användning, för att verksamheten ska kunna starta.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet

Åke Andrén-Sandberg
Ordförande Dopingkommissionen

Kontakter

Josefine Wennerhult

Josefine Wennerhult

Presskontakt Kommunikatör och pressansvarig 08-586 260 30