Gå direkt till innehåll
Pressmeddelande: Ny svensk antidopingorganisation beslutad

Pressmeddelande -

Pressmeddelande: Ny svensk antidopingorganisation beslutad

Idag beslutade RF-stämman om en ny, fristående, svensk antidopingorganisation. En stiftelse, Antidopingstiftelsen, är bildad och den nya nationella antidopingorganisationen Antidoping Sverige AB är överfört till den nya stiftelsen.

Den 1 januari 2021 börjar den nya världsantidopingkoden gälla. Den extra RF-stämman har idag fastställt förändringar av RF:s stadgar, antagit stadgar och tillsatt styrelse för Antidopingstiftelsen samt antagit regelverk i form av idrottens Antidopingreglemente. Syftet med bildandet av stiftelsen är att skapa största möjliga oberoende för den nya nationella antidopingorganisationen Antidoping Sverige AB där antidopingverksamheten kommer att bedrivas.

I samband med dagens beslut överlåter Riksidrottsförbundet 25 000 000 kronor till stiftelsens ändamål, tillsammans med samtliga aktier, med ett kapital på 4MSEK, i Antidoping Sverige AB till Antidopingstiftelsen. Dessutom överlåter Riksidrottsförbundet en gåva på 1 000 000 kronor att användas till Antidopingstiftelsens förvaltning tills dess övriga tillgångar genererar avkastning. Detta har möjliggjorts genom regeringens beslut att bevilja RF att använda tidigare anslagna medel för att bilda en stiftelse som ska främja antidopingverksamhetens oberoende.

Frågor om den nya svenska antidopingorganisationen hänvisas till

Christine Helle
Antidoping Sverige AB
072-246 08 31
Antidoping Sverige är Sveriges nationella antidopingorganisation (NADO) och arbetar för en dopingfri idrott. Antidoping Sverige ägs av Antidopingstiftelsen.

Antidoping Sverige har till syfte att försvara idrottares självklara rätt att delta i en idrott fri från doping. De svenska dopingreglerna och antidopingarbetet styrs av de globala reglerna i Världsantidopingkoden.

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.

Kontakter

Josefine Wennerhult

Josefine Wennerhult

Presskontakt Kommunikatör och pressansvarig 08-586 260 30