Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressmeddelande: Ett steg närmare en ny svensk antidopingorganisation

Extra RF-stämma om ny, fristående, svensk antidopingorganisation hålls den 22 december. Den 1 januari 2021 börjar den nya världsantidopingkoden att gälla. Förändringsförslagen rör RF:s stadgar, stadgar och styrelse för Antidopingstiftelsen samt IDR.

Riksidrottsstyrelsen har fastställt förslag till stämman med förändringar av RF:s stadgar, stadgar och styrelse för Antidopingstiftelsen samt regelverk i form av idrottens Antidopingreglemente (IDR).

För att klara den nya världsantidopingkodens krav och för att stärka det svenska arbetet mot doping inom idrotten vill Riksidrottsförbundet bilda en stiftelse, Antidopingstiftelsen. Denna ska fungera som ägare av det bolag, Antidoping Sverige AB, i vilket verksamheten ska bedrivas. Syftet med stiftelsen är att skapa största möjliga oberoende för antidopingverksamheten. Förutom att bilda stiftelsen ska RF-stämman tillsätta stiftelsens styrelse och flera poster i den är klara. Det är sedan stiftelsen som ansvarar för att tillsätta styrelsen för Antidoping Sverige AB.

– Vi ser fram emot att i den nya organisationen fortsätta bedriva ett lika kvalitativt arbete som vi gör idag om än med ännu större förtroende både nationellt och internationellt, säger Åke Andrén-Sandberg, ordförande Dopingkommissionen.

– Det är ett stort och intensivt arbete som gjorts tillsammans och vi tar i och med Riksidrottsstyrelsens förslag nu ytterligare ett steg mot målet, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Till posterna i den nya Antidopingstiftelsens styrelse är följande namn föreslagna:

Regeringen: vakant, Sveriges Riksidrottsförbund: Arne Ljungqvist, Sveriges Olympiska Kommitté: Sara Fischer, Folkhälsomyndigheten: Anna Bessö, Svensk Förening för fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin: Peder Sörensson, Centrum för Idrottsforskning: Susanna Hedenborg, Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté: Thomas Fogdö, samt två ytterligare poster som är vakanta.

I förslaget till beslut överlåter även Riksidrottsförbundet 25 000 000 kronor som gåva tillsammans med samtliga aktier i Antidoping Sverige AB till Antidopingstiftelsen. Dessutom överlåter Riksidrottsförbundet en gåva på 1 000 000 kronor att användas till Antidopingstiftelsens förvaltning tills dess övriga tillgångar genererar avkastning.

Ta del av underlagen som RF-stämman tar ställning till den 22 december

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Åke Andrén-Sandberg
Ordförande Dopingkommissionen
070-222 15 77


Antidoping Sverige är Sveriges nationella antidopingorganisation (NADO) och arbetar för en dopingfri idrott. Antidoping Sverige ägs av Antidopingstiftelsen.

Antidoping Sverige har till syfte att försvara idrottares självklara rätt att delta i en idrott fri från doping. De svenska dopingreglerna och antidopingarbetet styrs av de globala reglerna i Världsantidopingkoden.

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.

Kontakter

Josefine Wennerhult

Josefine Wennerhult

Presskontakt Kommunikatör och pressansvarig 08-586 260 30