Gå direkt till innehåll
Svenskt antidopingarbete reviderat av WADA

Pressmeddelande -

Svenskt antidopingarbete reviderat av WADA

I december, med mindre än ett år som fristående organisation, blev Antidoping Sverige som Sveriges nya nationella antidopingorganisation reviderade av Världsantidopingbyrån WADA. Verksamheten anses ha många styrkor, men det finns också förbättrande åtgärder.

Verksamheten fungerar enligt WADA på ett mycket effektivt sätt. WADA är imponerade över den snabba etableringen av Antidoping Sverige som ny nationell antidopingorganisation.

– Det är bra att få en genomgång av verksamheten så pass tidigt med tanke på att vi är en ny organisation fortfarande. WADA är väldigt nöjda med vårt antidopingprogram, men de har också påpekat några åtgärdspunkter som kommer att förstärka vårt antidopingarbete ytterligare, säger Mirja Högström ordförande för Antidoping Sverige.

  Vad är en WADA-revision?

  WADA reviderar antidopingorganisationer över hela världen, i syfte att säkerställa att regelverket, Världsantidopingkoden och de Internationella Standarderna, efterlevs. En revision är en rutmässig del i WADA:s arbete. Revisionens syfte är att utvärdera metoder och processer, med målet att hjälpa och guida om det finns behov av att förbättra ett antidopingprogram i förhållande till gällande Världsantidopingkod. 

  WADA har i denna revision tittat på fastställda processer inom områdena: Dopingkontroller, Underrättelse och utredning, Resultathantering, Medicinsk dispens, Utbildning och Dataskydd.

  Åtgärdspunkter

  Efter en revision upprättar WADA en revisionsrapport. I den finns detaljerad information kring verksamhetens styrkor samt vad som är förbättringspunkter. Om det finns behov av större ändringar i arbetssätt och procedurer, så tidsbestäms korrigerande åtgärder som delas in enligt följande:

  • kritiska åtgärder
  • åtgärder med hög prioritet
  • rekommenderade åtgärder

  Korrigerande åtgärder finns

  WADA påpekar några korrigerande åtgärder i revisionsrapporten, men valde också att uppmärksamma många styrkor vad gäller organisation och antidopingprogram. De nämner att Antidoping Sverige är en välfungerande organisation och lyfter den erfarna personalen och de interna processerna.

  – Vi är speciellt nöjda med att WADA anser att vi har ett svenskt antidopingarbete som håller hög kvalité och som är effektivt utifrån de resurser vi får från regeringen, säger Christine Helle VD för Antidoping Sverige.

   Vad gäller korrigerande åtgärder gavs tre kritiska och fyra med hög prioritet. Flera av de korrigerande åtgärderna hanterades av Antidoping Sverige direkt efter revisionen i början av december och finns med i den revisionsrapport som finns länkad nedan.

   I dagsläget är alla förutom två åtgärdade och dessa avser juridiska processer inom antidopingarbetet. Dels handlar det om behov av utökad information i publicering av bestraffade idrottsutövare på Idrottens kungörelser (Se H 3.12.2 i revisionsrapporten), dels behov att införa en reglering när det kommer till hur idrottare kan göra en jävsinvändning. (Se C 3.13.1 i revisionsrapporten). För att åtgärda detta samarbetar Antidoping Sverige med Riksidrottsförbundet.

   – WADA ställer med all rätt höga krav när det gäller antidopingarbetet. Vi kommer tillsammans med Riksidrottsförbundet att säkerställa att de två sista åtgärderna korrigeras innan de frister som WADA har gett oss går ut, säger Christine Helle.

    Läs om de korrigerande åtgärderna i WADA:s revisionsrapport

    Standarden för Efterlevnad av Världsantidopingkodens krav 

    För mer information kontakta:

    Christine Helle

    VD Antidoping Sverige

    072-246 08 31

    Relaterade länkar

    Ämnen


    Antidoping Sverige är Sveriges nationella antidopingorganisation (NADO) och arbetar för en dopingfri idrott. Antidoping Sverige ägs av Antidopingstiftelsen.

    Antidoping Sverige har till syfte att försvara idrottares självklara rätt att delta i en idrott fri från doping. De svenska dopingreglerna och antidopingarbetet styrs av de globala reglerna i Världsantidopingkoden.

    Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.

    Kontakter

    Christine Helle

    Christine Helle

    VD
    Josefine Wennerhult

    Josefine Wennerhult

    Presskontakt Kommunikatör och pressansvarig 08-586 260 30